Glutation i lupus

Lupus je hronična autoimuna bolest i može biti ozbiljna, u suštini vaš imuni sistem se okreće protiv vašeg tela i
više ne može da razlikuje strane ćelije osvajača i zdrave ćelije. Ovo dovodi do oštećenja zdravih
ćelija, a imunološka funkcija je ozbiljno otežana.

Lupus Simptomi

Simptomi se mogu značajno razlikovati. Uobičajeni simptomi Lupusa mogu uključiti inflamatorna
stanja, kožni osip, zamor, gubitak kose i hronični bol.

Jedan od mogućih uzroka Sistemskog lupusa je neuravnoteženost oksidativnog statusa u telu. Ovo je
verovatno prouzrokovano i katalizirano zbog veoma osiromašenih nivoa glutationa kod pacijenata sa
Lupusom.

Kako Glutation utiče na lupus ?

Plazma GSH nivoi se koriste za određivanje oksidativnog statusa, pomažući dijagnostifikaciji težine
bolesti. Dok Lupus osiromaši telo Glutathionom, simptomi se pogoršavaju pošto se rezerve GSH
smanjuju. Znači osobe sa agresivnim SLE simptomima imaju manje glutationa u svom telu od onih sa
manje teškim simptomima.

Podizanje nivoa glutationa je izuzetno važno za bolesnike koji boluju od Lupusa, kako bi se telo borilo
protiv oksidativnog oštećenja na ćelijama. Dopunjavanje nivoa glutationa može pomoći u
poboljšanju imunološke funkcije i održavanju celularnog zdravlja.

Mnogi slučajevi lupusa su blagi, što znači da se simptomi mogu kontrolisati sa konzistentnim
pregledima i nadgledanjem. Međutim, samo zato što simptomi Lupusa nisu opasni po život, bolest
još uvek smanjuje životni vek pacijenata. Izazivajući ozbiljni stres za telo, naročito organe.

U kombinaciji sa povećanjem oksidativnog oštećenja, jetra postaje preopterećena i imuni sistem
postaje ranjiv. Naglašavajući važnost detoksikacije kako bi se što bolje borilo protiv ovih simptoma
lupusa koji skraćuju život.

Mnoge studije su pokazale značajnu korelaciju između nivoa glutationa i težine sistemskog Lupusa.
Dokazano je da podizanjem nivoa glutationa pomažete da se minimiziraju simptomi Lupusa dok
istovremeno ojačavate imunološku funkciju svoga tela.

Iz tog razloga je Glutation u ampulama pokazao zavidne rezultate kod pacijenata sa Lupusom.